Viittoen eteenpäin

Viittoen eteenpäin

Kaksi? Kolme? Neljä? Sormien avulla yritän arvailla lapsen ikää ja ilahtuneista ilmeistä päätellen osuin lopulta oikeaan. Lapsi nostaa hieman arasti neljä sormea pystyyn, ja äiti toteaa englanniksi “yes, she is four”. 

Yhä useammin pyhäkoulussa on myös lapsia, jotka eivät puhu suomea. He eivät puhu välttämättä edes keskenään samaa kieltä. Jokainen lapsi tarvitsee sitä, että heidät kohdataan. Jokainen lapsi tarvitsee mahdollisuuden osallistua. Kekseliäisyys ja opettajan erityinen panostus ovat avainasemassa, jotta lapsi ymmärtää edes jotain. Elekielellä ja omalla olemuksellaan voi välittää jotain Jumalan rakkaudesta. Kuitenkin tuntuu, että jotain jää puuttumaan.

Raamatunkertomusta kertoessa – vaikka sen kuinka taidokkaasti havainnollistaisi – tulee väkisinkin mieleen kysymys; ymmärtääkö lapsi tämän? Kieli on niin monen kommunikaation perusta, ilman kieltä on niin kovin vaikea selittää monia asioita. Havainnollistamisen tavat voivat olla lapselle vieraat. Kertomukset, joiden avulla lapsi oppisi tuntemaan Jeesuksen paremmin, jäävät helposti merkityksettömiksi lapselle, joka ei ymmärrä kieltä.

Lasten äidinkieltä puhuvien avustajien ja isompien sisarustensa avulla lapsi oppii ja ymmärtää enemmän. Viittomakielellä lapsen nimen opetteleminen on iso arvostuksen ja luottamuksen ele kuuroa lasta kohtaan, swahilinkielinen tervehdys puolestaan voi merkitä paljon kongolaiselle lapselle. Tietenkään ei ole mahdollista hallita kaikkia kieliä tai pitää jokaisella kielellä pyhäkoulua joka seurakunnassa. Vaikka valtaosa lapsista kuitenkin puhuu ja ymmärtää suomen kieltä, olisi ihanteellista lapsen kannalta, että hän saisi oppia muutenkin kuin vain viittoen ja viittilöiden.

Monessa maassa pyhäkoulu on kuitenkin kielellä, jota kukaan lapsista ei käytä arjessa eikä ymmärrä sitä. Pyhäkoulunopettajan käyttämä kieli ei ole välttämättä edes hänen oma äidinkielensä, saati lasten.

Äidinkielisen pyhäkoulun tarkoitus on viitoittaa tie niin kovin paljon pidemmälle.

Milka
Kirjoittaja on toiminut pyhäkoulun opettajana vuodesta 2003 ja on parhaillaan tutustumassa Indonesiassa pyhäkouluun.