Uutta kaiken keskellä

Uutta kaiken keskellä

Mitä tehdä, kun ei voi pitää työpajoja yhdessä pyhäkoulun opettajien kanssa niin, että lisää materiaalia voitaisiin tehdä? Yayasan Sulinaman tiimi on ollut tukemassa ja opettamassa näissä työpajoissa, jotta opettajilla olisi työkaluja pyhäkoulun pitämiseen. Käytännössä pyhäkouluja toki pitävät opettajat, mutta kehittäminen on haastavaa, ellei voi tavata kasvotusten.

Kun matkat ovat pitkät, pitää siis useamminkin miettiä erilaisia tapoja tehdä työtä. Indonesiassa Sulinaman tiimi on kääntänyt Raamatun jakeita pyhäkoululaisten omalle kielelle ja lähettänyt niitä pyhäkoulun pitäjille. Moan saarella lapset saavat siis oppia erilaisia Raamatun jakeita omalla kielellään. Kun pyhäkoulut eivät kokoonnu seurakunnan tiloissa, voi pyhäkoulua pitää myös kotona! Sulinama-järjestö on yhdessä Moan saaren seurakunnan pastorin ja yhden pyhäkoulun opettajan kanssa kääntänyt Raamatun kertomuksia sekä niihin sopivia tehtäviä moan kielelle. Nämä materiaalit toimitetaan pyhäkoulukoordinaattorille, joka jakaa sen opettajille. Opettajat puolestaan jakavat nämä sitten vanhemmille.


Tarinoiden, kysymysten ja tehtävien avulla perheet voivat pitää pyhäkoulua kotona. Näin moankieliset lapset saavat oppia Jumalasta omalla kielellään. Äidinkielinen pyhäkoulu on siis toiminnassa, vaikka pyhäkoulumateriaalin tekemiseen tarvittavia työpajoja ei voida pitää. Ehkä tässä on myös ensimmäinen askel kohti omankielistä Raamattua?

Lisäksi Indonesiassa on aloitettu yhdessä SIL-järjestön kanssa virtuaaliset koulutukset, joiden päämääränä on lisätä työntekijöiden tieto-taitoa. Ensimmäinen kerta on takana ja huolimatta heikosta internetistä se toimi hyvin! Kumppanimme Sulinaman työntekijä Fanny osallistui viime vuonna koulutukseen, jonka pohjalta myös hän on vastuussa tällä virtuaalisella kurssilla. Upeaa, että on uskallettu käyttää uusia tapoja oppia ja jakaa oppimastaan.

Jumala toimii kaiken uuden ja erilaisen keskellä.