Tutustutaan!

Tutustutaan!

Lasten oma Raamattu, jossa Raamatun kertomukset on kuvitettu ja tekstit lyhyitä, on tuttu kirja monelle lapsuudesta. Suomalainen kristityn perheen lapsi on tottunut jo pienestä pitäen kuulemaan Raamatun kertomuksia kotona ja kerhoissa. Lapsen oppiessa lukemaan ovat tarinat Raamatusta jo tuttuja. Lapsille puhutaan heidän omalla kielellään ja iltarukoukset lausutaan omalla kielellä – Jeesus on ystävä, jolle voi jutella juuri sillä kielellä, millä haluaa. Kaikkialla ei kuitenkaan ole näin.

Lapset odottavat aikuiseksi kasvamiseen asti ennen kuin he ovat varsinaisesti osa seurakuntaa ellei heille ole omaa toimintaa, kuten esimerkiksi pyhäkouluja. Ei ole itsestään selvyys, että seurakunnassa ymmärretään lapsityön merkitys. Indonesialainen  Charlie (kuvassa oikealla) on kuitenkin ymmärtänyt sen. 17-vuotiaana pyhäkoulunopettajana aloittanut Charlie unelmoi siitä, että voisi palvella Jumalaa perheensä kanssa kaikin tavoin. “Minne ikinä Jumala meidät viekään, haluan palvella erityisesti pyhäkoulutyössä”, Charlie painottaa. Halu antaa kaikkensa Jumalalle palaa syvällä Charlien sisimmässä ja oman paikkansa hän on löytänyt pyhäkoulunopettajana.

Alueella, jolla Charlie asuu, puhutaan kalumpangin kieltä. Itse Charlie ei puhu kyseistä kieltä paljoakaan, koska on muuttanut alueelle miehensä työn takia. Hän kuitenkin näkee tärkeänä, että yhteisöllä olisi Raamattu heidän omalla kielellään. Käännöstyö onkin käynnissä indonesialaisen Wycliffe-järjestön Kartidayan johdolla, ja osa Paavalin kirjeistä on valmiina. Nyt myös pyhäkoulua on pidetään lasten omalla äidinkielellä, jotta lapset voisivat oppia mahdollisimman paljon tutustuen Raamattuun ja sitä kautta Jeesukseen. Charlien tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä pyhäkoulunopettajien ja yhteistyöjärjestö Sulinaman välillä sekä tukea seurakuntien pyhäkoulunopettajia.

Raamattu on kirja, joka opastaa meitä elämässä. Lapsella, jonka kielellä ei vielä ole Raamattua, on silti oikeus oppia tuntemaan Jumala jo lapsuudessa. Jeesuskin kutsui lapset luokseen ja siunasi heitä, vaikka opetuslapset ensin estelivät. Miksi emme me siis toisi lapsia Jeesuksen luo? Nyt Kalumpangin alueella valmistellaan lisää materiaalia, jotta lapset voivat kuulla Jeesuksesta omalla kielellään ja voivat oppia tuntemaan hänet. Charlie työskentelee yhdessä Yayasan Sulinaman työntekijöiden ja Kalumpangin alueen pyhäkoulunopettajien kanssa.

Pyhäkoulun opetusten kautta lapsi voi löytää avaimia elämään. Äidinkielinen pyhäkoulu toimii avaimena Raamattuun lapselle, jolla ei ole Raamattua omalla kielellä tai ei ole lukutaitoa. Lapsi oppii, että Jeesus on lohduttaja ja auttajamme, joka kuuntelee meitä. Lapsi oppii myös, että Raamattu auttaa löytämään vastauksia. “[Äidinkielisen] Pyhäkoulun idea on opettaa lapsille Jeesuksesta, heidän Luojastaan. Siitä, kuinka Jeesus eli ja mitä hän teki puolestamme”, Charlie summaa.

Teksti ja kuvat: Milka Myllynen