Rukous rukousvastauksena

Rukous rukousvastauksena

Wycliffe Raamatunkääntäjät on osallistunut vuoden 2018 alusta lähtien äidinkielisen pyhäkoulun kehittämiseen kalumpangin kielellä Indonesiassa.

Kalumpanginkielisessä pyhäkoulussa käy nykyään useampia lapsia kuin aikaisemmin, ja he tulevat jo aamulla puoli seitsemän aikaan odottamaan kirkon eteen. Lapset ovat innostuneet pyhäkoulusta ja rohkaistuneet käyttämään juuri omaa äidinkieltään oman kodin ulkopuolella, mitä he eivät aikaisemmin ole tehneet. Eräs äiti ihmetteli sitä, että heidän lapsensa oli alkanut rukoilemaan omalla kielellään. Aikaisemmin oman kielen käyttöä pidettiin nolona ja indonesiaksi rukoileminen on puolestaan vaikeaa.  Lapsen rukoukset omalla äidinkielellään ovat oikeastaan kuin rukousvastaus.

Anggi on kuudesluokkalainen tyttö, joka käy Mapun seurakunnan pyhäkoulussa – omalla äidinkielellään. “Rakastan käydä siellä, koska siellä voin oppia paljon Jumalan sanasta”, Anggi kertoo. Raamatun kertomuksista Anggin suosikki on Sakkeuksen tarina. “Hänet on helppo muistaa, koska hän on niin lyhyt!”, Anggi sanoo. Toisaalta hän on myös oppinut kertomuksen kautta, ettei omia ystäviä (tai ihmisiä ylipäätään) saa manipuloida.

Aikaisemmin Anggi rukoili vain harvoin, mutta nyt hän rukoilee useasti – sekä indonesian kielellä, että omalla äidinkielellään, kalumpangiksi. Hänestä on tullut itsevarmempi ja hän uskaltaa rukoilla kalumpangin kielellä myös muun pyhäkoululuokan edessä. Niin Anggi kuin muutkin pyhäkoululaiset ovat saaneet oppia Jumalasta, kehittää lukutaitoaan ja myös kasvattaa omaa itsetuntoaan ja uskallusta käyttää omaa kieltään. Sana lapsille ja uudet ovet avautuvat.

Nyt Gereja Kristen Sulawesi Barat – kirkko (GKSB) haluaa laajentaa pyhäkoulutoimintaa alueen kaikkiin 104 seurakuntaan! Pyhäkoulu toimii tällä hetkellä kolmessa seurakunnassa ja seuraava askel on aloittaa yksi pyhäkoulu jokaisessa piirikunnassa eli yhteensä 15 seurakunnassa.

Viime aikoina muidenkin kieliyhteisöjen seurakunnat ovat innostuneet työmuodosta. Moan-, burun- ja alunenkielisissä seurakunnissa, joissa työtä on jo aloitettu eri kirkkokuntien parissa. Yhteistyö on liitoksissa Raamatun kääntämisen projektien kanssa. Pyhäkoulutyön kehittäminen etenee seurakuntien omilla ehdoilla.

Pyhäkoulun opettajat ovat kokeneet pyhäkouluun liittyvän lukutaito-opetuksen haastavana, joten he tarvitsevat siihen enemmän  tukea. Thaimaassa järjestetään heinäkuussa 2019 monikielisen (äidinkieleen perustuvan) oppimisen koulutus, joka käsittelee erityisesti vähemmistökieliä. Koulutus vahvistaa lukutaitotyön ammatillista osaamista. Fanny on Sana lapsille pyhäkouluhankkeen koordinaattori. Tarkoituksena on, että hän lähtee lisäkoulutukseen, jotta pystyy jatkossa paremmin opettamaan pyhäkoulun opettajia.  Tähän tarvitaan kuitenkin taloudellista tukea. Koulutus maksaa kaikkinensa 1700€. Olisitko sinä mahdollistamassa tätä? Pienelläkin tuella on iso merkitys, pienikin tuki on rukousvastaus.

Voit lahjoittaa täältä.