Miksi Sana lapsille?

Miksi Sana lapsille?

Sana lapsille, jotta lapsen ei tarvitse oppia vierasta kieltä voidakseen tutustua Jeesukseen.

Lapsen oikeus on tietää, että Jumala puhuu hänen kieltään. Indonesiassa seurakunnat käyttävät pääosin indonesian kieltä, jota esimerkiksi kalumpangin, moan ja kamberan vähemmistökieliä puhuvat lapset eivät puhu eivätkä ymmärrä. Näin ollen seurakunnassa käyminen ei anna lapsille erityisesti mitään. Kuitenkin lapsi kaipaa kuulla Jumalasta yhtä paljon kuin aikuinenkin.

Lasten omalla äidinkielellä tapahtuva pyhäkouluopetus tukee lapsen hengellistä kasvua ja oppimista kokonaisvaltaisesti. Lapsi oppii tuntemaan oman arvonsa Jumalan lapsena ja Jeesukseen ystävänään, joka ymmärtää lapsen omaa äidinkieltä. Tutustuessaan Raamatun kertomuksiin äidinkielellään, edellytykset myös muuhun oppimiseen vahvistuvat.

Omalla äidinkielellä tapahtuva lapsille suunnattu pyhäkouluopetus on mielekästä. Mielenkiintoiset, lasten maailmaan sopivat aktiviteetit auttavat käsittelemään tarinoita. Lapsi oppii ilman, että tarvitsisi oppia vieras kieli ensin.

Raamatun kertomus, laulut ja tehtävät tukevat sekä hengellistä kasvua että lapsen kieli- ja lukutaitoa. Kokonaisvaltainen kasvun ja kehityksen tukeminen on osa pyhäkoulutyötä. Pyhäkoulun kehittämisen, materiaalin luomisen ja opettajien koulutuksen ohessa edistetään äidinkielistä lukutaitoa erilaisten pyhäkoulun teemaan sopivien tehtävien kautta ja tuetaan näin koulunkäyntiä.

Siksi. Sana lapsille.