Lukutaitoa vahvistamassa

Lukutaitoa vahvistamassa

Askel askeleelta. Äidinkielinen pyhäkoulu on alkanut Kalumpangissa, Indonesiassa. Se on kiitosaihe. Samaan aikaan Kartidaya-järjestön koordinoimana paikallinen tiimi kääntää Raamattua kalumpangin kielelle.

 

– Yhdessä kylässä on aloitettu ensimmäinen pyhäkoulu, joka toimii mallina seuraaville.

– 4-6-vuotiaille pyhäkoululaisille on valmistettu 24 kalumpanginkielistä pyhäkoulun opetusmateriaalia lauluineen ja aktiviteetteineen yhdessä paikallisten kanssa. Opetukset sisältävät Raamatun kertomuksen,  lukutaito-opetusta ja paljon muuta heidän omalla kielellään.

– 7-14-vuotiaille on valmistettu vastaavasti 8 pyhäkoulun opetusmateriaalia.

– Kalumpanginkielinen pyhäkoulutiimi on varustettu kehittämään materiaalia ja opettamaan pyhäkoululuokkia.

 

Seurakunnissa toimivat äidinkieliset pyhäkoulut ovat osa lukutaidon kehittämistyötä, johon myös kirkon johto paikallisten toimijoiden mukaan haluaa panostaa. Pyhäkoulun toimintaan ja sisältöön sopivien lukutaito-harjoitusten avulla voidaan tukea lasten oppimista myös koulussa. Oppimista tapahtuu kaikkialla, eikä sen tarvitse olla sidottua vain koululuokkiin.

Johnny Tijan, Yayasan Sulinaman johtajan mukaan Kalumpangin alueen alaluokilla olevista lapsista 20-50 % ei osaa lukea ja kirjoittaa, mikä tuo haasteita koulussa etenemiseen. Koulussa puhutaan lasten äidinkielen kalumpangin sijaan indonesian kieltä. Maalaiskylissä indonesiankielinen lukutaitomateriaali on vähäistä.

Vaikka kirkkoon kuuluukin suuri osa väestöstä, ovat sen, kuten koulunkin, resurssit kovin rajatut. Indonesialaisen Yayasan Sulinama -järjestön työntekijät tekevät yhdessä paikallisten pyhäkoulunopettajien kanssa tarvittavaa materiaalia ja kehittävät lapsille lukutaitotehtäviä. “Kun eräässä kylässä vieraillessamme huomasin koulun vähäiset opetusresurssit, päätin auttaa. Kollegani opetti ensimmäistä luokkaa, ja minä opetin toiselle luokalle kertolaskuja. Silloin kysyin Jumalalta, mitä näille lapsille tapahtuu? En voi itse heille kaikkea opettaa. Voisinko lähettää opettajan? Opetusmenetelmiä? Rukoilin, että voisimme tehdä enemmän”, kertoo Fanni, Yayasan Sulinaman työntekijä.

Äidinkielinen pyhäkoulu on vastaus näihin rukouksiin. Seurakunnat näkevät tarpeen ja vastaavat siihen pyhäkoulutoiminnan kautta. Lapset oppivat Raamatusta ja samalla lukutaito vahvistuu.