Sana lapsille

Sana lapsille

Monessa maassa seurakunnan tilaisuudet ja muu toiminta on vain aikuisille suunnattua. Mahdolliset pyhäkoulut saattavat olla kielellä, jota lapset eivät ymmärrä. Kuinka lapsi silloin voisi oppia tuntemaan Jeesuksen, lastenkin ystävän, joka kaiken hälinän keskellä kutsui lapset luokseen ja siunasi heitä. Jeesus ei pitänyt lapsia häiriötekijöinä, vaan ensisijaisen arvokkaina yksilöinä.

Jotta lapsi voisi löytää helpommin seurakuntayhteyden ja kasvaa kristittynä, tarvitsee hän juuri lapselle kohdistettua toimintaa – esimerkiksi pyhäkoulua. Perinteisesti Wycliffe Raamatunkääntäjät on ollut mukana kääntämässä Raamattua ja edistämässä lukutaitoa vähemmistökielillä. Koska haluamme tukea myös äidinkielistä seurakuntaa, aloitamme äidinkielisen pyhäkoulun edistämisen. Tämä on uutta, sillä emme ole järjestönä aikaisemmin olleet mukana kehittämässä pyhäkoulua. Haluamme, että Sana tulee myös lapsille eläväksi.

Äidinkielisten pyhäkoulumateriaalien ja ylipäätään pyhäkoulun aloittamisen kautta lapsi saa kuulla ilosanomaa omalla kielellään ja itselleen sopivalla tavalla kerrottuna. Toiveena on, että suomalaisten ja indonesialaisten pyhäkoulujen välille syntyisi vuorovaikutusta – vaikkapa värityskuvien tai raamatunkäännöstyöstä kertomisen avulla. Lähetystyöhön osallistumisen tavat ovat monet. Erilaista tietotaitoa, innostamista ja materiaa tarvitaan. Valmista kaavaa ei ole ja tarvitaan rohkeutta lähteä tähän mukaan. Vielä ei voi tarkasti sanoa, kuinka kaikki asiat tulevat käytännössä toimimaan.

Uskomme kuitenkin vahvasti siihen, että äidinkieliselle pyhäkoululle on tarve. Se on ensimmäinen linkki lapsen ja seurakunnan välillä. Kun yhteys seurakuntaan syntyy jo lapsuudessa, on lapsella mahdollisuus kasvaa seurakunnassa ja uskossaan jo pienestä alkaen. Ei tarvitse odottaa sitä, että Raamattu käännetään ensin jollekin kielelle, vaan että raamatunkertomusten ja äidinkielisen pyhäkoulumateriaalin avulla Jeesus tulee tutuksi jo lapsena. Raamatun valmistuessa ovat sen tarinat lapselle jo tuttuja ja hän voi itse alkaa tutustua Sanaan paremmin.

Yhdessä indonesialaisen kumppanimme kanssa haluamme edistää äidinkielistä pyhäkoulua Indonesiassa sijaitsevan Kalumpangin ja Burun seurakuntien parissa. Pyhäkoulussa tutustutaan Raamatun kertomuksiin, opetellaan lukemaan ja kirjoittamaan, lauletaan, leikitään ja rukoillaan. Kaikki tämä kielellä, jota lapset ymmärtävät. Uskomme, että kymmenen vuoden päästä näissä yhteisöissä nyt käännösvaiheessa oleva äidinkielinen Raamattu on valmis, ja lisäksi sadat nuoret osaavat lukea sitä ja ovat kiinnostuneet lukemaan sitä säännöllisesti kasvaakseen kristittyinä.

Annetaan vähemmistökieliä puhuville lapsille mahdollisuus oivaltaa jo lapsena Jumalan suuri rakkaus heitä kohtaan, jotta he myös aikuisina innostuisivat tutkimaan Jumalan sanaa heidän omalla kielellään. Annetaan Sana lapsille.

Milka

 

Vastaa