Hankkeen taustalla

Sana lapsille -hanke toteutetaan yhteistyössä Indonesialaisen Sulinama-järjestön ja Wycliffe raamatunkääntäjien kansssa.

Yaysan Sulinama on äidinkieliseen oppimiseen erikoistunut järjestö, jonka kanssa Wycliffe raamatunkääntäjät on aikaisemmin toteuttanut äidinkielisen esikoulun hankkeen. Sulinaman työntekijöiden rooli Sana lapsille -hankkeessa on kouluttaa paikallisia pyhäkoulun opettajia ja tuottaa heidän kanssaan yhdessä äidinkielistä pyhäkoulumateriaalia eri kieliryhmille. Materiaalin tarkoituksena on tukea lasten kasvua niin hengellisesti, henkisesti kuin sosiaalisestikin. Aktiviteetit tukevat lapsen kasvua monipuolisesti niin hengellisesti kuin esimerkiksi lukutaidon osalta.

 

 

Sulinaman tiimin työntekijät ovat kasvatuksen ammattilaisia ja huolehtivat siitä, että materiaali on niin hengellisesti kuin myös muillakin kasvun alueilla lasten taitotasolle sopivaa. Työryhmä tekee vierailuja seurakunnissa ja auttaa heitä ruohonjuuritasolla aloittamaan ja kehittämään pyhäkoulua lasten omalla äidinkielellä.  Seurakunnan työntekijät puolestaan huolehtivat siitä, että materiaali on juuri heidän yhteisölleen ymmärrettävässä muodossa ja kielellisesti oikein. Käytännön viikoittainen työ on seurakuntien omalla vastuullaan.

Wycliffe Raamatunkääntäjien rooli on tuoda osa rahoituksesta hankkeeseen, jotta Sulinama pystyy tekemään osuutensa. Kun Sulinama pystyy toteuttamaan tehtäväänsä muun muassa kouluttamisen kautta, saa paikallisten seurakuntien lapsityö vahvistua. Lisäksi niin henkinen tuki, hankkeen kehittäminen ja uusien avauksien tekeminen kuuluu yhteistyöhön Sulinaman kanssa. Heillä on tarvittava tietotaito, Wycliffe Raamatunkääntäjät auttaa mahdollistamaan sen, että he voivat käyttää kaiken potentiaalinsa kieliyhteisöjen tukemiseksi.