Eda

Eda

”Tämä on minun näkökulmani äidinkieliseen pyhäkouluun. Olen pyhäkoulussa opettajana ja työskentelen Sulinama -järjestössä. Olen mukana äidinkielisen pyhäkoulun hankkeessa, mistä olen kiitollinen Jumalalle, sillä Sulinamalla on erittäin hyvä ajatus pyhäkoulun kehittämisestä ja lasten oman kielen huomioimisesta. Erityisesti Kalumpangissa ja Moalla käytämme pyhäkoulumateriaalia osallistujien omalla äidinkielellä.

Miksi sanon näin? 

Käyttämällä lapsille tuttua omaa kieltä lapsi ymmärtää paremmin sen, mitä hänelle opetetaan Jumalan sanasta. Se rakentaa paremman perustan uskolle. Lapset ovat onnellisia ja kiinnostuneita opetuksesta omalla kielellään. 

Omaan kokemukseeni perustuen: Kun opetan lapsia omassa seurakunnassani, käytän aina Ambonin Malayn kieltä. Huomaan, että lapset muistavat tarinan helposti. Kun kysyn heiltä seuraavalla kerralla, he muistavat edelleen kertomuksen. Kolmen kuukauden kuluttua suurin osa osaa tarinan edelleen.  Niinpä käyttämällä lasten omaa äidinkieltä voimme auttaa heitä ymmärtämään ja rakentamaan vahvan perustan uskolle siten, että he oppivat tuntemaan Jumalan kunnolla jo lapsuudessaan.

Käyttämällä äidinkieltä voimme varjella omaa kieltämme niin, että se ei kuole. On olemassa kieliä, joita ei ole suojeltu eikä opetettu uudelle sukupolvelle, ja jotka nyt ovat kuolemassa.

Ajattelen, että Jumalan missio ei kosketa vain ihmisiä kaupungeissa vaan myös kylissä. Kun autamme heitä ymmärtämään Jumalan sanaa heidän omalla kielellään, he voivat oppia paljon paremmin. Jumalan tunteminen vaikuttaa heidän arkeensa.

Suurin osa kyläläisistä ei ole korkeasti koulutettuja (he ovat käyneet peruskoulua, jos lainkaan) ja he käyttävät kotona omaa äidinkieltään eivätkä valtakieltä, millä pyhäkoulua aiemmin pidettiin.”

Teksti: Eda

Kuvat: Milka Myllynen

Eda on Sana lapsille -hankkeessa mukana oleva niin pyhäkoulussa kuin varhaiskasvatuksessakin vaikuttava indonesialainen.