Aina voi oppia lisää

Aina voi oppia lisää

Kumppanijärjestömme Yayasan Sulinaman työntekijä Fanny Rumthe, joka vastaa Sana lapsille -hankkeesta Indonesiassa, osallistui kesällä LEAD Asia (raamatunkäänöstyöjärjetö SIL:n yksikkö Aasiassa) ja Payapin yliopiston kielitieteellisen instituutin järjestämään koulutukseen. Chiang Maihin, Thaimaaseen, kokoontui 42 koulutettavaa seitsemästä eri maasta oppimaan äidinkielisestä oppimisesta.

 

Fanny osallistui kurssille, sillä siitä on hyötyä hänen työssään – myös äidinkielisessä pyhäkoulussa.  Kurssin tavoitteena oli kasvattaa osallistujien ymmärrystä monikielisyydestä vähemmistökielten parissa, opettaa perustaitoja, jotka tukevat monikielisten oppimishankkeiden toteutusta ja lisätä ymmärrystä kieli- ja koulutuspolitiikasta ja asenteista Aasiassa ja maailmanlaajuisesti. 

“Olen työskennellyt äidinkielisen oppimisen hankkeiden parissa vuodesta 2014 alkaen”, kertoo Fanny. Vaikka hänellä oli etukäteen hyvät tiedot ja koulutus, äidinkieleen liittyvät oppimistavat olivat hänelle vieraita. “Itseasiassa aloin käyttämään uudelleen omaa äidinkieltäni, ambon malayta, opettajien ja lasten kanssa”, Fanny selittää. Jo aiemmin hän oli saanut oppia, että lapsen tulee aloittaa oppiminen ympäristöstä, minkä hän tuntee parhaiten.  Äidinkielisten oppimishankkeiden parissa työskennellessään hän on ymmärtänyt myös kielellisen ympäristön merkityksen lapsen oppimisen laadussa – tapahtuu se sitten koulussa tai seurakunnassa…

Fannyn mukaan monet vanhemmat tai ihmiset ylipäätään ajattelevat, että lasten tulee opiskella englanniksi, jotta he puhuisivat sitä sujuvasti. “Lasten tulee oppia ensin oppimaan. Jos tämä tapahtuu äidinkielellä, on oppiminen jatkossa helpompaa”, Fanny toteaa. Yksi kurssilla esitelty filippiiniläinen tapaustutkimus osoittaa, että ensimmäisen kielen käyttäminen ei estä toisten kielten oppimista. “Lapset puhuvat [tutkimuksen mukaan] paremmin englantia ja filippiinoa, jos heidän ensimmäinen kielensä on vahva”, kertoo Fanny. Sama pätee Indonesiassa indonesian kielen ja englannin kohdalla.

Äidinkieleen perustuva monikielinen oppiminen on eri puolilla maailmaa erilaista. Siihen vaikuttaa aina muun muassa kulttuuri ja kieli itsessään. Jos maan kaikkia kieliä kirjoitetaan samalla tavalla, on monikielisen opintosuunnitelman tekeminen helpompaa, kuin silloin, kun työskennellään eri tavoin kirjoitettujen kielien parissa. “Tämän takia haluan oppia lisää. Haluan oppia vaikeitakin tilanteita. Mitä silloin tapahtuu? Mitä minun pitäisi tehdä ensimmäiseksi?”, Fanny pohtii. 

Thaimaassa järjestetty neljäviikkoinen koulutus antoi Fannylle paljon teoreettista tukea ja käytännön oppeja, joita hän voi nyt käyttää työssään. “Tiesin aiemmin vain, että oppilaat voivat oppia paremmin, jos opettaja käyttää heidän äidinkieltään, sillä silloin he ymmärtävät kaiken”, Fanny selventää. Nyt hänellä on tietoa ja ymmärrystä esimerkiksi äidinkieleen perustuvasta monikielisestä oppimisesta, kielen oppimisesta ja oppimismateriaalien kehittämisestä. Fanny kertoo, että heidän piti keskustella, kirjoittaa ja lukea paljon kurssin aikana. Osallistujat näkivät myös konkreettisesti, miten äidinkieleen perustuva opetusohjelma toimii, kun he vierailivat  paikallisessa koulussa. Lisäksi he suunnittelivat omaan kontekstiinsa sopivia ohjelmia ja esittelivät projektejaan toisilleen.

Jatkossa Fanny ja Tara, joka myös osallistui kurssille, aikovat tehdä oppimastaan yksinkertaisen opetusmateriaalin, jotta voivat kouluttaa muita. Lisäksi Fanny haluaa käyttää kurssilla saamiaan ideoita Sulinaman projekteissa. SIL raportoi sivuillaan, että äidinkieleen perustuva monikielinen kurssi tarjosi yhdelle osallistujalle `herkullisen hedelmän´, jollaista hän ei ollut ennen maistanut ja halusi viedä sen omaan kyläänsä.  Myös Fanny kokee saaneensa kurssilta paljon. “Olen kiitollinen Wycliffe Raamatunkääntäjille taloudellisesta tuesta. En kuvitellut koskaan voivani osallistua kurssille”, Fanny kiittelee. Hän kokee kurssin olleen arvokas kokemus, josta hän voi ammentaa myös muille. Oppiminen ei ole koskaan ohi.

Joten kiitos sinulle, joka lahjoitit tai muistit rukouksin.

Lue lisää…