Kielellä on merkitystä

Kielellä on merkitystä

“Äidinkieli on tässä [pyhäkoulussa] tärkeä siksi, että omalla äidinkielellään lasten on helpompi kertoa mielipiteensä, ilmaista tunteitansa. He voivat myös puhua sujuvammin, ymmärtävät asiat helpomin. Jumalan Sana saa muuttaa heitä ja he voivat tulla yhä paremmiksi ihmisiksi.“

– Eda, Yayasan Sulinaman työntekijä ja pyhäkoulun opettaja –